Cửa hàng Thanh Trúc, Truông Mít

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 180 Đường tỉnh 784, Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 098 598 53 86
Trang web
Vị trí chính xác 112.031.642, 1.062.869.372


Địa chỉ Cửa hàng Thanh Trúc ở đâu?

180 Đường tỉnh 784, Truông Mít, Dương Minh Châu, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Thanh Trúc như thế nào?

Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00], Thứ Bảy:[06:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cây cảnh/观赏植物/ hoa kiểng Thành Tựu, Bình dương