Cửa Hàng Thanh Diệu, Phú Cường

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 250 Nguyễn Văn Tiết, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 0334 395 779
Trang web
Vị trí chính xác 109.855.824, 106.648.055


Địa chỉ Cửa Hàng Thanh Diệu ở đâu?

250 Nguyễn Văn Tiết, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thanh Diệu như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điện cơ Xuân Duyên, Phường