Cửa Hàng Tạp Hóa Phượng, Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20 Nguyễn Trãi, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 363 97 18
Trang web
Vị trí chính xác 113.070.927, 1.061.153.063


Địa chỉ Cửa Hàng Tạp Hóa Phượng ở đâu?

20 Nguyễn Trãi, Phường 4, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Tạp Hóa Phượng như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00], Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Diệu Hiền, Tân Biên