Cửa Hàng Tạp Hóa Kim Chi, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 80, Khu Phố 2, Thị Trấn Tân Biên, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3874 344
Trang web
Vị trí chính xác 11.544.768.999.999.900, 106.003.056


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Liên Nua, Trảng Bàng