Cửa Hàng Sắt – Thép – Gạch Kim Liên, Ninh Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 84RF+PJ2, Bời Lời, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3926 239
Trang web
Vị trí chính xác 113.417.675, 106.124.027


Địa chỉ Cửa Hàng Sắt - Thép - Gạch Kim Liên ở đâu?

84RF+PJ2, Bời Lời, Ninh Sơn, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sắt - Thép - Gạch Kim Liên như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH MTV Thiết Bị Máy Móc Quang Minh, An Tịnh