Cửa Hàng Phân Bón 471, Phước Long B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 471 Hém 445, Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 411 28 28
Trang web
Vị trí chính xác 108.173.555, 1.067.740.973


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Nam Trí, Khu phố 1