Cửa Hàng Nữ Trang Cao Cấp SJC, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Cổng Số 17, Ga Đi Quốc Tế, Sân Bay Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3547 1493
Trang web sjc.com.vn
Vị trí chính xác 108.162.345, 10.666.424.269.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Nữ Trang Cao Cấp SJC ở đâu?

Cổng Số 17, Ga Đi Quốc Tế, Sân Bay Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Nữ Trang Cao Cấp SJC như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PNJ 76 Nơ Trang Long, Phường 14