Cửa Hàng Hoa Vải Sỉ Hồng Mai, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 40 Tháp Mười, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0888 827 112
Trang web hoavaisi.business.site
Vị trí chính xác 107.503.567, 1.066.520.499


Địa chỉ Cửa Hàng Hoa Vải Sỉ Hồng Mai ở đâu?

40 Tháp Mười, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hoa Vải Sỉ Hồng Mai như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cẩm Tú Flower, Chánh Nghĩa