Cửa Hàng Hồ Cá Thủy Sinh Lâm Kim Chi, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 210/5f Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 313 22 09
Trang web hothuysinh.vn
Vị trí chính xác 107.801.066, 1.066.787.107


Địa chỉ Cửa Hàng Hồ Cá Thủy Sinh Lâm Kim Chi ở đâu?

210/5f Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 10, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Hồ Cá Thủy Sinh Lâm Kim Chi như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cá Koi Bình Dương, Phú Lợi