Cửa Hàng Hạt Giống Xuân Nông – Xuannong.vn – Xuân Khánh

Địa chỉ: 352c đường 30/4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Số điện thoại: 090 108 79 73

Trang web: xuannong.vn

Bản đồ chỉ đường: 100.222.243,10.577.103.539.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Cửa Hàng Hạt Giống Xuân Nông – Xuannong.vn ở đâu?

Trả lời: 352c đường 30/4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Cửa Hàng Hạt Giống Xuân Nông – Xuannong.vn là bao nhiêu?

Trả lời: 090 108 79 73

Hỏi: Cửa Hàng Hạt Giống Xuân Nông – Xuannong.vn mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-20:00], Chủ Nhật:[07:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00]

Hỏi: Website của Cửa Hàng Hạt Giống Xuân Nông – Xuannong.vn là gì?

Trả lời: xuannong.vn

Xem thêm:  Nông trại Hai Sơn - Tiên Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.