Cửa Hàng Giặt Đồ Kg Hấp Tẩy, Tân Quy

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 397 Nguyễn Thị Thập, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 687 78 29
Trang web
Vị trí chính xác 107.384.632, 1.067.126.193


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giặt Sấy Dr.Clean, TT. Ngãi Giao