Cửa hàng đồ chơi trẻ em Chim Xinh, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 29/5 Lê Đức Thọ, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 097 908 67 89
Trang web dochoitreem.com
Vị trí chính xác 108.308.284, 1.066.818.235


Địa chỉ Cửa hàng đồ chơi trẻ em Chim Xinh ở đâu?

29/5 Lê Đức Thọ, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng đồ chơi trẻ em Chim Xinh như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Đồ Chơi Trẻ Em Quốc Thảo, An Thạnh