Cửa hàng điện thoại di động Ngọc Thanh Tú, Khu phố 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 190 Hùng Vương, Khu phố 4, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 398 29 49
Trang web
Vị trí chính xác 112.919.396, 10.612.919.769.999.900


Địa chỉ Cửa hàng điện thoại di động Ngọc Thanh Tú ở đâu?

190 Hùng Vương, Khu phố 4, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng điện thoại di động Ngọc Thanh Tú như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Viettel Hùng Phát, Xuân Thới Sơn