Cửa hàng điện thoại CellphoneS – Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 134 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7100 0132
Trang web cellphones.com.vn
Vị trí chính xác 10.768.958.099.999.900, 10.669.506.969.999.900


Địa chỉ Cửa hàng điện thoại CellphoneS - Nguyễn Thái Học ở đâu?

134 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng điện thoại CellphoneS - Nguyễn Thái Học như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Hạnh Nguyên, Khu phố 4