Cửa Hàng Điện Gia Dụng Ngọc Hiển, Long Thành Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 75 Nguyễn Chí Thanh, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 090 947 66 76
Trang web
Vị trí chính xác 112.837.304, 10.613.220.349.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Gia Dụng Ngọc Hiển ở đâu?

75 Nguyễn Chí Thanh, Long Thành Bắc, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Gia Dụng Ngọc Hiển như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH, Tân Lý Tây