Cửa Hàng Đặc Sản Tây Ninh Chây Thanh, Ấp Trâm Vàng 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 135, Ấp Trâm Vàng 2, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 700 90 60
Trang web
Vị trí chính xác 110.756.569, 1.062.794.638


Xem thêm:  Bánh đa Quê ta - bánh đa Tây Ninh, Phường 3