Cửa hàng CPT, Tân Phú Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 134 HL2, Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 73300, Việt Nam
Số điện thoại 097 380 37 89
Trang web cuahangcpt.business.site
Vị trí chính xác 10.944.579, 10.654.129.379.999.900


Địa chỉ Cửa hàng CPT ở đâu?

134 HL2, Tân Phú Trung, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 73300, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng CPT như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Cửa hàng CPT có website không?

cuahangcpt.business.site

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tin Học Ngôi Sao, Phường 13