Cửa Hàng Ch, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 49 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 331 02 68
Trang web ch19000.vn
Vị trí chính xác 107.586.852, 1.066.822.742


Địa chỉ Cửa Hàng Ch ở đâu?

49 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Ch như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-21:00], Chủ Nhật:[08:30-21:00], Thứ Hai:[08:30-21:00], Thứ Ba:[08:30-21:00], Thứ Tư:[08:30-21:00], Thứ Năm:[08:30-21:00], Thứ Sáu:[08:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Shop Nội Y Đẹp, Phường 4