Cửa Hàng Cá Cảnh Minh Hưng, Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2826 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0762 424 723
Trang web
Vị trí chính xác 107.171.623, 1.066.324.647


Địa chỉ Cửa Hàng Cá Cảnh Minh Hưng ở đâu?

2826 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Cá Cảnh Minh Hưng như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CÁ CẢNH THỦY SINH NGUYỄN HIỆP, Phú Hoà