Cửa hàng Biti’s – CH Lê Văn Sỹ, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 370 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3991 4785
Trang web bitis.com.vn
Vị trí chính xác 10.797.989.699.999.900, 10.666.344.269.999.900


Địa chỉ Cửa hàng Biti's - CH Lê Văn Sỹ ở đâu?

370 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Biti's - CH Lê Văn Sỹ như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Giày dép sỉ Thạnh Xuân, Thạnh Xuân