Cửa Hàng Bánh Pía – Lạp Xưởng Tân Huê Viên, Đông Hưng Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 421 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 648 81 23
Trang web
Vị trí chính xác 108.388.625, 10.662.963.309.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Bánh Pía - Lạp Xưởng Tân Huê Viên ở đâu?

421 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bánh Pía - Lạp Xưởng Tân Huê Viên như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Emily Bakes Cake, TT. Hoà Thành