Cửa Hàng Bán Sắt, Ấp Chánh Long, Xã Phú Chánh, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 3M8X+M25, Ấp Chánh Long, Xã Phú Chánh, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Tân Uyên, Việt Nam
Số điện thoại 091 622 55 84
Trang web
Vị trí chính xác 1.106.664, 1.066.976


Địa chỉ Cửa Hàng Bán Sắt ở đâu?

3M8X+M25, Ấp Chánh Long, Xã Phú Chánh, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Tân Uyên, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bán Sắt như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tinh Computer Store, Phường 3