CTY TNHH TRANG TRẠI ỐC BƯƠU ĐEN ĐỒNG THÁP – Mỹ Đông

Địa chỉ: 1260 Đường Hồ Chí Mình, Mỹ Đông, Tháp Mười, Đồng Tháp, Việt Nam

Số điện thoại: 093 150 33 97

Trang web: ocbuouden.com

Bản đồ chỉ đường: 10.523.789.599.999.900,1.057.803.101 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CTY TNHH TRANG TRẠI ỐC BƯƠU ĐEN ĐỒNG THÁP ở đâu?

Trả lời: 1260 Đường Hồ Chí Mình, Mỹ Đông, Tháp Mười, Đồng Tháp, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CTY TNHH TRANG TRẠI ỐC BƯƠU ĐEN ĐỒNG THÁP là bao nhiêu?

Trả lời: 093 150 33 97

Hỏi: CTY TNHH TRANG TRẠI ỐC BƯƠU ĐEN ĐỒNG THÁP mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của CTY TNHH TRANG TRẠI ỐC BƯƠU ĐEN ĐỒNG THÁP là gì?

Trả lời: ocbuouden.com

Xem thêm:  Công ty Cp Bất Động Sản Hải Phát Toàn Cầu - Hà Đông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.