CTY CỔ PHẦN MÊKONG

Địa chỉ: 22 Đ. Lý Tự Trọng An Cư Ninh Kiều

Số điện thoại: 091 849 05 87

Trang web:

Giờ mở cửa: Friday:[7:30AM-5PM], Saturday:[7:30AM-4PM], Sunday:[Closed], Monday:[7:30AM-5PM], Tuesday:[7:30AM-5PM], Wednesday:[7:30AM-5PM], Thursday:[7:30AM-5PM]

Chỉ đường: 10.034.452.199.999.900,1.057.796.743 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CTY CỔ PHẦN MÊKONG ở đâu?

Trả lời: 22 Đ. Lý Tự Trọng An Cư Ninh Kiều

Hỏi: Số điện thoại của CTY CỔ PHẦN MÊKONG là bao nhiêu?

Trả lời: 091 849 05 87

Hỏi: CTY CỔ PHẦN MÊKONG mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[7:30AM-5PM], Saturday:[7:30AM-4PM], Sunday:[Closed], Monday:[7:30AM-5PM], Tuesday:[7:30AM-5PM], Wednesday:[7:30AM-5PM], Thursday:[7:30AM-5PM]

Hỏi: Website của CTY CỔ PHẦN MÊKONG là gì?

Trả lời:


7,CTY CỔ PHẦN MÊKONG,22 Đ. Lý Tự Trọng,An Cư,Ninh Kiều,Cần Thơ, Vietnam,2,CTY CỔ PHẦN MÊKONG, 22 Đ. Lý Tự Trọng, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam,1,22 Đ. Lý Tự Trọng, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam,4,Cần Thơ, VietnamAn Cư, Ninh Kiều,22 Đ. Lý Tự Trọng,22 Đ. Lý Tự Trọng,Cần Thơ,,Ninh Kiều, Cần Thơ,VN

Xem thêm:  Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Trường Thuận Tiến