CTCP Phát Triển Bất Động Sản Ocean Real – Hoà Cường Bắc

Địa chỉ: 227 Nguyễn Hữu Thọ, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Số điện thoại: 0898 138 567

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 160.427.611,10.821.036.649.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CTCP Phát Triển Bất Động Sản Ocean Real ở đâu?

Trả lời: 227 Nguyễn Hữu Thọ, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CTCP Phát Triển Bất Động Sản Ocean Real là bao nhiêu?

Trả lời: 0898 138 567

Hỏi: CTCP Phát Triển Bất Động Sản Ocean Real mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của CTCP Phát Triển Bất Động Sản Ocean Real là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà đất An Giang chính chủ | MEPBDS.COM - Thành phố Long Xuyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.