CS2: Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20/11C Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 745610, Việt Nam
Số điện thoại 098 857 50 86
Trang web dulichsaigon.edu.vn
Vị trí chính xác 107.828.333, 1.066.812.353


Địa chỉ CS2: Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn ở đâu?

20/11C Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 745610, Việt Nam

Giờ làm việc của CS2: Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn, Phường 26