Công viên lịch sử Văn hóa Dân tộc, Long Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VRMF+GV9, Đường 16, Long Bình, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3887 0186
Trang web 028 3858 8418
Vị trí chính xác Phường 3, Điểm thu hút khách du lịch,Công viên,Công viên nước


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  JapantownSaiGon Phố Nhật, Bến Nghé