Công viên Đá Nhật – RinRin Park, Xuan Thoi Dong 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 87/8p Xuân Thới Thượng, 6 Ấp Xuân Thới Đông, Xuan Thoi Dong 1, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6674 7827
Trang web 0367 921 246
Vị trí chính xác Phường 1, Bảo tàng di sản,Điểm thu hút khách du lịch


Địa chỉ Công viên Đá Nhật - RinRin Park ở đâu?

87/8p Xuân Thới Thượng, 6 Ấp Xuân Thới Đông, Xuan Thoi Dong 1, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Điểm bán vé Động Thiên Hà - Nho Quan