Công Ty Xây Dựng Số II Hà Giang

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, Tỉnh Hà Giang P. Nguyễn Trãi Hà Giang

Số điện thoại: 0219 3866 430

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 228.240.785,10.498.394.259.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Xây Dựng Số II Hà Giang ở đâu?

Trả lời: Tổ 12, Phường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, Tỉnh Hà Giang P. Nguyễn Trãi Hà Giang

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Xây Dựng Số II Hà Giang là bao nhiêu?

Trả lời: 0219 3866 430

Hỏi: Công Ty Xây Dựng Số II Hà Giang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Xây Dựng Số II Hà Giang là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Xây Dựng Số II Hà Giang,Tổ 12, Phường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, Tỉnh Hà Giang,P. Nguyễn Trãi,Hà Giang,Vietnam,2,Công Ty Xây Dựng Số II Hà Giang, Tổ 12, Phường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, Tỉnh Hà Giang, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Vietnam,1,Tổ 12, Phường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, Tỉnh Hà Giang, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Vietnam,4,Ha Giang, VietnamP. Nguyễn Trãi, Hà Giang,Tổ 12, Phường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, Tỉnh Hà Giang,Tổ 12, Phường Nguyễn Trãi, Thị xã Hà Giang, Tỉnh Hà Giang,Ha Giang,,Hà Giang, Ha Giang,VN