Công Ty Xây Dựng Số 19

Địa chỉ: Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Kạn Sông Cầu Bắc Kạn

Số điện thoại: 0209 3871 124

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 221.459.364,1.058.298.238 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Xây Dựng Số 19 ở đâu?

Trả lời: Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Kạn Sông Cầu Bắc Kạn

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Xây Dựng Số 19 là bao nhiêu?

Trả lời: 0209 3871 124

Hỏi: Công Ty Xây Dựng Số 19 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Xây Dựng Số 19 là gì?

Trả lời:


7,Công Ty Xây Dựng Số 19,Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Kạn,Sông Cầu,Bắc Kạn,Vietnam,2,Công Ty Xây Dựng Số 19, Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Kạn, Sông Cầu, Bắc Kạn, Vietnam,1,Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Kạn, Sông Cầu, Bắc Kạn, Vietnam,4,Bắc Kạn Province, VietnamSông Cầu, Bắc Kạn,Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Kạn,Phường Đức Xuân, Thị Xã Bắc Kạn,Bắc Kạn Province,,Bắc Kạn, Bắc Kạn Province,VN

Xem thêm:  Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Thiên Phước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.