Công ty Xây dựng & Phát triển Đô thị, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 90 Nguyễn Thái Học, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3822 452
Trang web tanideco.com
Vị trí chính xác 11.305.279.299.999.900, 1.061.025.415


Địa chỉ Công ty Xây dựng & Phát triển Đô thị ở đâu?

90 Nguyễn Thái Học, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Xây dựng & Phát triển Đô thị như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  nhà xe 5 Tài, Ninh An