Công ty vệ sinh công nghiệp Việt Tín, Thạnh Lộc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Đ. TL 13, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 929 93 29
Trang web vesinhviettin.com
Vị trí chính xác 10.871.566, 1.066.800.545


Địa chỉ Công ty vệ sinh công nghiệp Việt Tín ở đâu?

2 Đ. TL 13, Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty vệ sinh công nghiệp Việt Tín như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ben Nghe Garment & Laundry Co. Ltd, Thuận Giao