Công Ty Vệ Sinh Công Nghiệp Hoàng Vũ Phong, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 86 Dã Tượng, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 697 33 47
Trang web vesinhhoangvuphong.com
Vị trí chính xác 107.736.076, 10.669.724.079.999.900


Địa chỉ Công Ty Vệ Sinh Công Nghiệp Hoàng Vũ Phong ở đâu?

86 Dã Tượng, Phường 10, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Vệ Sinh Công Nghiệp Hoàng Vũ Phong như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đội vệ sinh công nghiệp vinahouse clean, Khu phố 1