Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hải Ninh Thuận

Địa chỉ: Thôn Thương Diêm 2, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận Phươc Diêm Ninh Phước

Số điện thoại: 0338 575 863

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 11.340.109.199.999.900,1.089.136.934 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hải Ninh Thuận ở đâu?

Trả lời: Thôn Thương Diêm 2, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận Phươc Diêm Ninh Phước

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hải Ninh Thuận là bao nhiêu?

Trả lời: 0338 575 863

Hỏi: Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hải Ninh Thuận mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hải Ninh Thuận là gì?

Trả lời:


7,Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hải Ninh Thuận,Thôn Thương Diêm 2, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận,Phươc Diêm,Ninh Phước,Ninh Thuận, Vietnam,2,Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hải Ninh Thuận, Thôn Thương Diêm 2, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận, Phươc Diêm, Ninh Phước, Ninh Thuận, Vietnam,1,Thôn Thương Diêm 2, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận, Phươc Diêm, Ninh Phước, Ninh Thuận, Vietnam,4,Ninh Thuan Province, VietnamPhước Diêm, Ninh Phước District,Thôn Thương Diêm 2, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận,Thôn Thương Diêm 2, Xã Phước Diêm, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận,Ninh Thuan Province,,Ninh Phước District, Ninh Thuan Province,VN