Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tấn Đức – Phường Đồng Tiến, thị xã

Địa chỉ: CV6R+3X4, Phường Đồng Tiến, thị xã, Phổ Yên, Thái Nguyên, Việt Nam

Số điện thoại: 0208 3563 879

Trang web: tanduc.datthainguyen.info

Bản đồ chỉ đường: 214.101.355,1.058.924.559 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tấn Đức ở đâu?

Trả lời: CV6R+3X4, Phường Đồng Tiến, thị xã, Phổ Yên, Thái Nguyên, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tấn Đức là bao nhiêu?

Trả lời: 0208 3563 879

Hỏi: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tấn Đức mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Tấn Đức là gì?

Trả lời: tanduc.datthainguyen.info

Xem thêm:  Kiểm Định Xây Dựng Đông Nam - LAS XD 600 - Tam Hoà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.