Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Tấn Phát

Địa chỉ: 98, Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thị xã Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Vietnam Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Tấn Phát98, Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thị xã Đồng Hới, Tỉnh Quảng BìnhVietnam

Số điện thoại: 0232 3822 144

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 174.797.907,10.661.980.799.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Tấn Phát ở đâu?

Trả lời: 98, Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thị xã Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình Vietnam Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Tấn Phát98, Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thị xã Đồng Hới, Tỉnh Quảng BìnhVietnam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Tấn Phát là bao nhiêu?

Trả lời: 0232 3822 144

Hỏi: Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Tấn Phát mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Tấn Phát là gì?

Trả lời:


7,Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Tấn Phát,98, Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thị xã Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình,Vietnam,2,Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Tấn Phát, 98, Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thị xã Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Vietnam,1,98, Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thị xã Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Vietnam,4,Quang Binh Province, VietnamĐồng Mỹ, Đồng Hới,98, Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thị xã Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình,98, Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Phú, Thị xã Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình,Quang Binh Province,,Đồng Hới, Quang Binh Province,VN