Công Ty Tnhh Xây Dựng – Cây Xanh Thăng Long – Hà Lầm

Địa chỉ: 2425+2XP, Cao Thắng, Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 0869 265 368

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 210.000.929,1.071.099.381 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Tnhh Xây Dựng – Cây Xanh Thăng Long ở đâu?

Trả lời: 2425+2XP, Cao Thắng, Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Tnhh Xây Dựng – Cây Xanh Thăng Long là bao nhiêu?

Trả lời: 0869 265 368

Hỏi: Công Ty Tnhh Xây Dựng – Cây Xanh Thăng Long mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty Tnhh Xây Dựng – Cây Xanh Thăng Long là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Sàn giao dịch bất động sản Ecoland - Khu đô thị Ecopark