Công Ty TNHH Xây Dựng Bút Sơn, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 63A, Đường 30 Tháng 4, Khu Phố Gia Huỳnh, Thị Trấn Trảng Bàng, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3890 609
Trang web
Vị trí chính xác 110.336.838, 1.063.603.466


Địa chỉ Công Ty TNHH Xây Dựng Bút Sơn ở đâu?

Số 63A, Đường 30 Tháng 4, Khu Phố Gia Huỳnh, Thị Trấn Trảng Bàng, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Xây Dựng Bút Sơn như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CỬA HÀNG VLXD ĐỖ THANH ĐỨC, Tân Châu