Công Ty TNHH Xây Dựng 253 Khánh Hòa

Địa chỉ: 295/18, Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Phước Hải Thành phố Nha Trang

Số điện thoại: 091 822 24 61

Trang web:

Giờ mở cửa:

Chỉ đường: 122.274.856,1.091.831.321 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Xây Dựng 253 Khánh Hòa ở đâu?

Trả lời: 295/18, Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Phước Hải Thành phố Nha Trang

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Xây Dựng 253 Khánh Hòa là bao nhiêu?

Trả lời: 091 822 24 61

Hỏi: Công Ty TNHH Xây Dựng 253 Khánh Hòa mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Xây Dựng 253 Khánh Hòa là gì?

Trả lời:


7,Công Ty TNHH Xây Dựng 253 Khánh Hòa,295/18, Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa,Phước Hải,Thành phố Nha Trang,Khánh Hòa, Vietnam,2,Công Ty TNHH Xây Dựng 253 Khánh Hòa, 295/18, Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam,1,295/18, Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Phước Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam,4,Khanh Hoa Province, VietnamPhước Hải, Thành phố Nha Trang,295/18, Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa,295/18, Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa,Khanh Hoa Province,,Thành phố Nha Trang, Khanh Hoa Province,VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.