Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Bảo Sơn

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Đoàn Kết, Thị Xã Lai Châu Đoàn Kết Thị xã Lai Châu

Số điện thoại: 090 438 60 88

Trang web:

Giờ mở cửa: Friday:[7:30AM-5:30PM], Saturday:[Closed], Sunday:[Closed], Monday:[7:30AM-5:30PM], Tuesday:[7:30AM-5:30PM], Wednesday:[7:30AM-5:30PM], Thursday:[7:30AM-5:30PM]

Chỉ đường: 22.396.369.399.999.900,10.345.395.479.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Bảo Sơn ở đâu?

Trả lời: Tổ 12, Phường Đoàn Kết, Thị Xã Lai Châu Đoàn Kết Thị xã Lai Châu

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Bảo Sơn là bao nhiêu?

Trả lời: 090 438 60 88

Hỏi: Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Bảo Sơn mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[7:30AM-5:30PM], Saturday:[Closed], Sunday:[Closed], Monday:[7:30AM-5:30PM], Tuesday:[7:30AM-5:30PM], Wednesday:[7:30AM-5:30PM], Thursday:[7:30AM-5:30PM]

Hỏi: Website của Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Bảo Sơn là gì?

Trả lời:


7,Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Bảo Sơn,Tổ 12, Phường Đoàn Kết, Thị Xã Lai Châu,Đoàn Kết,Thị xã Lai Châu,Lai Châu, Vietnam,2,Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng Bảo Sơn, Tổ 12, Phường Đoàn Kết, Thị Xã Lai Châu, Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Vietnam,1,Tổ 12, Phường Đoàn Kết, Thị Xã Lai Châu, Đoàn Kết, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Vietnam,4,Lai Chau, VietnamĐoàn Kết, Thị xã Lai Châu,Tổ 12, Phường Đoàn Kết, Thị Xã Lai Châu,Tổ 12, Phường Đoàn Kết, Thị Xã Lai Châu,Lai Chau,,Thị xã Lai Châu, Lai Chau,VN