Công ty TNHH TM DV Sai Gon Computer, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 115a Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72306, Việt Nam
Số điện thoại 097 353 58 54
Trang web saigoncomputer.vn
Vị trí chính xác 10.806.764.399.999.900, 10.669.665.979.999.900


Địa chỉ Công ty TNHH TM DV Sai Gon Computer ở đâu?

115a Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 72306, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH TM DV Sai Gon Computer như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-19:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Sửa máy tính tại nhà Bình Tân - 20p có mặt - Gia Phát Computer, Bình Trị Đông A