Công Ty TNHH TM DV Đo Đạc Trung Kiên, TT. Bến Cầu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Nguyễn Trung Trực, ĐT786, TT. Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 098 821 33 01
Trang web
Vị trí chính xác 111.079.893, 1.061.806.807


Địa chỉ Công Ty TNHH TM DV Đo Đạc Trung Kiên ở đâu?

Đường Nguyễn Trung Trực, ĐT786, TT. Bến Cầu, Bến Cầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH TM DV Đo Đạc Trung Kiên như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-18:30], Thứ Ba:[07:30-18:30], Thứ Tư:[07:30-18:30], Thứ Năm:[07:30-18:30], Thứ Sáu:[07:30-18:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo