Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bảo Hà

Địa chỉ: baatsA, tổ 10 P. Sông Hiến Cao Bằng

Số điện thoại:

Trang web:

Giờ mở cửa: Friday:[7:30AM-9:30PM], Saturday:[7:30AM-9:30PM], Sunday:[7:30AM-9:30PM], Monday:[7:30AM-9:30PM], Tuesday:[7:30AM-9:30PM], Wednesday:[7:30AM-9:30PM], Thursday:[7:30AM-9:30PM]

Chỉ đường: 22.664.021.899.999.900,10.623.110.659.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bảo Hà ở đâu?

Trả lời: baatsA, tổ 10 P. Sông Hiến Cao Bằng

Hỏi: Số điện thoại của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bảo Hà là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bảo Hà mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[7:30AM-9:30PM], Saturday:[7:30AM-9:30PM], Sunday:[7:30AM-9:30PM], Monday:[7:30AM-9:30PM], Tuesday:[7:30AM-9:30PM], Wednesday:[7:30AM-9:30PM], Thursday:[7:30AM-9:30PM]

Hỏi: Website của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bảo Hà là gì?

Trả lời:


7,Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bảo Hà,baatsA, tổ 10,P. Sông Hiến,Cao Bằng,270000, Vietnam,2,Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bảo Hà, baatsA, tổ 10, P. Sông Hiến, Cao Bằng, 270000, Vietnam,1,baatsA, tổ 10, P. Sông Hiến, Cao Bằng, 270000, Vietnam,4,Cao Bang, VietnamP. Sông Hiến, Cao Bằng,baatsA, tổ 10,baatsA, tổ 10,Cao Bang,270000,Cao Bằng, Cao Bang,VN

Xem thêm:  Nhà đất trí thành bình dương