Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng An Pha Việt, Lái Thiêu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17/1, Khu Phố Đông Nhì, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 929 05 85
Trang web
Vị trí chính xác 109.051.244, 1.067.032.445


Địa chỉ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng An Pha Việt ở đâu?

17/1, Khu Phố Đông Nhì, Phường Lái Thiêu, Thị Xã Thuận An, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vật Liệu Xây Dựng An Pha Việt như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cty cổ phần Gia Phúc (Đầu tư - Xây dựng - Thương mại), Phước Vĩnh An