Công ty TNHH SafePork – Chi nhánh Sóc Trăng – Ấp Trà Mẹt

Địa chỉ: GW93+6X5, Ấp Trà Mẹt, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Việt Nam

Số điện thoại: 098 573 20 01

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 95.180.151,10.590.498.679.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty TNHH SafePork – Chi nhánh Sóc Trăng ở đâu?

Trả lời: GW93+6X5, Ấp Trà Mẹt, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty TNHH SafePork – Chi nhánh Sóc Trăng là bao nhiêu?

Trả lời: 098 573 20 01

Hỏi: Công ty TNHH SafePork – Chi nhánh Sóc Trăng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hỏi: Website của Công ty TNHH SafePork – Chi nhánh Sóc Trăng là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Trang trại hữu cơ food an (vtoc) - Đa Kai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.