Công ty TNHH New Wide Việt Nam, Phước Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô số 45 – 16 Đường N15 KCN, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3534 250
Trang web newwide.com
Vị trí chính xác 111.349.594, 10.633.939.769.999.900


Địa chỉ Công ty TNHH New Wide Việt Nam ở đâu?

Lô số 45 – 16 Đường N15 KCN, Phước Đông, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH New Wide Việt Nam như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Tiền Trung - Aí Quốc