Công Ty TNHH MTV Vật Liệu Xây DựngTân Ngọc Phượng, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 356, 30 Tháng 4, Khu Phố 1, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 752 69 52
Trang web
Vị trí chính xác 11.305.214, 10.609.915.129.999.900


Địa chỉ Công Ty TNHH MTV Vật Liệu Xây DựngTân Ngọc Phượng ở đâu?

356, 30 Tháng 4, Khu Phố 1, Phường 3, Thành Phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH MTV Vật Liệu Xây DựngTân Ngọc Phượng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CỬA HÀNG VLXD ĐỨC LƯƠNG, Suối Dây