Công ty TNHH MTV Tôn Hoa Sen, Đường số 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, Đại Lộ H., Đường số 9, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3790 955
Trang web
Vị trí chính xác 108.961.784, 1.067.497.076


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Gain Lucky Vietnam, Gò Dầu