Công Ty TNHH MTV TM Sắt Thép 27-27, Phú Mỹ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14/30, Huỳnh Văn Lũy, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 6516 939
Trang web satthep27binhduong.com
Vị trí chính xác 110.087.137, 10.667.657.589.999.900


Địa chỉ Công Ty TNHH MTV TM Sắt Thép 27-27 ở đâu?

14/30, Huỳnh Văn Lũy, Phường Phú Mỹ, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH MTV TM Sắt Thép 27-27 như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-11:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Inox Minh Vũ, Hoà Lợi