Công Ty TNHH MTV Nadibuild

Địa chỉ: 98 Phù Long Trần Tế Xương TP. Nam Định

Số điện thoại: 091 262 90 65

Trang web: nadibuild.business.site

Giờ mở cửa: Saturday:[7:30-11:30AM], Sunday:[Closed], Monday:[7:30AM-5:30PM], Tuesday:[7:30AM-5:30PM], Wednesday:[7:30AM-5:30PM], Thursday:[7:30AM-5:30PM], Friday:[7:30AM-5:30PM]

Chỉ đường: 20.436.179,10.619.010.519.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty TNHH MTV Nadibuild ở đâu?

Trả lời: 98 Phù Long Trần Tế Xương TP. Nam Định

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Nadibuild là bao nhiêu?

Trả lời: 091 262 90 65

Hỏi: Công Ty TNHH MTV Nadibuild mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Saturday:[7:30-11:30AM], Sunday:[Closed], Monday:[7:30AM-5:30PM], Tuesday:[7:30AM-5:30PM], Wednesday:[7:30AM-5:30PM], Thursday:[7:30AM-5:30PM], Friday:[7:30AM-5:30PM]

Hỏi: Website của Công Ty TNHH MTV Nadibuild là gì?

Trả lời: nadibuild.business.site


7,Công Ty TNHH MTV Nadibuild,98 Phù Long,Trần Tế Xương,TP. Nam Định,Nam Định 422910, Vietnam,2,Công Ty TNHH MTV Nadibuild, 98 Phù Long, Trần Tế Xương, TP. Nam Định, Nam Định 422910, Vietnam,1,98 Phù Long, Trần Tế Xương, TP. Nam Định, Nam Định 422910, Vietnam,4,Nam Dinh, VietnamTrần Tế Xương, TP. Nam Định,98 Phù Long,98 Phù Long,Nam Dinh,422910,TP. Nam Định, Nam Dinh,VN

Xem thêm:  Công Ty TNHH An Lộc Vĩnh Phúc